Föräldrakurs med fokus på relation och bemötande!

          Nu släpps platserna till vårens föräldrakurs!

BUBB1 kopia6194BEB3-76C0-401B-BEC2-3EC92D932389

 • Vill du få kunskaper om varför konflikter uppstår och hur du förebygger dem?

 • Vill du ha en lugnare och mer balanserad vardag med barnen?

  Föräldraskapet innebär fantastiska möjligheter till egen utveckling, men också stora utmaningar! 

  På kursen lär du dig att:

 • kommunicera med ditt barn på ett sätt som leder till samarbete och fin kontakt!

 • motivera ditt barn till fantastisk utveckling!

 • stärka ditt barns självkänsla för livet!

  Kursen hålls vid fyra tillfällen á 2,5 h och innefattar omfattande kursmaterial, individuell coachning för din familj, strategier och metoder utformade efter din familjs behov, samt fika!

Kursen baseras på relationers betydelse för barns självkänsla, hur vi som föräldrar påverkar våra barns framtida förmågor!

Materialet bygger på Ross Greene, Jesper Juul och Lars Gustavssons teorier om närhet, trygga barn och respektfullt bemötande.

       Att växa tillsammans med sitt barn!

Kursdatum :
8/5, kl 18-20.30
11/5, kl 10-12.30
15/5, kl 18-20.30
18/5, kl 10-12.30
Plats: Palmer Friskvård Beritta Gurrisgatan 13
Pris: 2695:-
Anmälan på sms eller mail, 0704-227768, info@suntfokus.se

fullsizeoutput_2762

 

Eget ansvar..

Eget ansvar..

Kommer hem efter ett härligt yogapass med meditation och avslappning.

Är totalt i mig själv och känner full tillit till mig själv och min förmåga. Skönt att känna så, njuter av stunden, vet att känslor och sinnesstämningar ju kommer och går- kan förändras snabbt i möten med andra och i händelser under dagen. Det är så det är.

Tänker på vad yogaläraren sa om att ta ansvar för sina egna reaktioner och tankar. Och visst är det så, att jag inte kan ta ansvar för hur du reagerar, den reaktionen är din och det är helt ok.

Det jag vill och kan ta ansvar för är det jag står för, och gärna vill dela med så många som möjligt. Jag har tro på det som är gott för mig, som främjar mitt mående och varande.

Jag tror på ett salutogent perspektiv – alltså att lägga vikt vid och försöka förstå vad det är i livet som håller oss friska och ger god hälsa. Välja att se på möjliga lösningar och inte på det som hämmar eller begränsar oss. Rädsla att misslyckas eller att inte prestera tillräckligt bra ska inte få stoppa oss i våra kreativa tankar och idéer. Tänk vilket slöseri!

När vi öppnar upp våra sinnen blir vi mottagliga för andras goda energier och flödet ökar.

Vi blir de vi är ämnade att vara, skapar det vi är ämnade att skapa och är i våra relationer den människa vi önskar att vara.

Vi väljer själv våra tankar. Insikten att tankar inte är sanna utan något vi själv skapar tål att stanna vid, göra utrymme för och påminna oss om. Genom att välja vårt tankesätt, våra ordval om oss själva, vårt förhållningssätt till andra och vårt sätt att leva våra liv på, påverkas vi både mentalt, fysiskt och emotionellt.

Vi är alla präglade av vår historia, våra tidiga relationer. Det är så det är. Men du är också så mycket mer än det som hänt dig, mer än det som sagts om dig och mer är din diagnos.  Vi har alla en inneboende kraft och en alldeles egen energi! Lägg inte din tid på att irritera dig över andra. Irritation är destruktivt och äter bara upp din livsglädje.

Gör ett val, varje dag, välj vad som är bäst för dig. Njut av att ha gjort ditt val och känn stolthet för den du är!

 

 

Vi är våra relationer!

Vi är våra relationer!

foralder-01

Den viktigaste skyddsfaktor vi människor har när det gäller att hantera kriser och oförutsedda händelser i livet är goda relationer.

I relation till andra skapar vi mening och meningsfullhet är i sig livsviktigt för en god psykisk hälsa. Meningsfullheten gör oss motiverade och vi går in med ett känslomässigt engagemang.

Aaron Antonovsky arbetade fram en teori efter långvarig forskning om människors förmåga att trots upplevelser av kriser, krig och utsatthet, kunna nå och skatta sig till en god psykisk hälsa. Teorin heter KASAM – känslan av sammanhang, i vilken Antonovsky lyfter fram meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som livsviktiga komponenter i våra liv. Kan vi känna dessa, leder det till en känsla av att ingå i ett sammanhang som påverkar vår psykiska hälsa positivt.

Vi bygger skyddsfaktorer för kommande händelser i livet.

I mitt arbete med barn och familjer är teorin om KASAM ovärderlig! Vad är det hos barnet eller familjen som fattas eller behöver ses över; är det hanterbarheten, meningsfullheten eller begripligheten?  Dessa kräver olika ingångar och insatser för individen och familjen. Jag scannar ofta av mig själv i situationer jag ställs inför som kräver lite extra och använder mig av KASAM.  Vilken av komponenterna måste jag lägga fokus på, vilka är självklara? Otroligt användbart!

“Vi är varandras möjligheter” skrev den danska filosofen K E Lögstrup. Vi behöver goda möten för att formas till de människor vi är tänkta att bli, någon som ser oss för den vi är bakom ytan. Som ser och bekräftar oss och som vill oss gott. Som lyfter oss.  När vi bryr oss om varandra på riktigt, stärker vi gemenskapen och känslan av tillhörighet. Alla vill höra till.

-Se varje dag som en möjlighet till nya fantastiska möten! Berikande för alla.

Tillsammans lyfter vi!

 

 

 

 

 

 

 

 

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.

Pin It on Pinterest