Om Johanna Tengwall

Johanna Tengwall är socionom & dipl. samtalsterapeut med Psykodynamisk inriktning

Vidareutbildad i Folkhälsovetenskap och Epidemiolog och med utbildning i Kris och Krishantering, motiverande samtal, sorgerådgivning och Hälsofrämjande skolutveckling.

Johanna arbetar med fokus på att främja en god relation och med att stärka det friska hos individen och hos gruppen.

Jag är trebarnsmamma till barn som idag är 12, 17 och 22 år.
Jag ser att jag har en annan ingång till föräldraskapet och min roll som mamma idag, jämfört med för tjugotvå år sedan.

Det är det som är det fina med föräldraskapet – att vi lär oss mycket på vägen!
Allt jag lärt mig om mig själv av vart och ett av mina barn, känner jag stor tacksamhet över varje dag och är helt ovärderligt. Både privat men också i mitt yrke.

Jag älskar att vara vid havet och ta in naturen med alla sinnen – då mår jag som allra bäst. Att rulla ut yogamattan i en varm hot yoga sal och andas, landa in men också utmanas och hitta styrka och fokus. 

Min grundteori har länge varit den salutogena – att tro gott om människan och lyfta dens unika förmågor. Vi växer alla av att bli sedda, respekterade och mötta med värme och förståelse.

Med förståelsen och kunskpaer om människans behov av närhet, att bli sedd och bekräftad och att räknas med och ingå i en gemenskap – ger det goda förutsättningar för att kunna utveckla kloka och sunda relationer. Dessa ligger till grund för möjligheten till goda samarbeten med såväl våra barn som med kollegor eller vänner.

Det är i relationen som näring till självkänslan dagligen ges.

I mitt arbete har jag intentionen att se människan i sitt hela sammanhang med förståelsen av att alla delar i vårt liv påverkar varandra och behövs.

I skolans värld ser jag hur kunskaper om att respektfullt bemötande och en trygg relation hänger ihop och påverkar självkänsla, ger fantastiska resultat för såväl elevers hälsa som lärande i skolan.

Elever som mår bra har lättare för att prestera, och elever som klarar skolan mår bra.

Jag ser det som ett av mina absolut viktigaste uppdrag – att sprida kunskaper och erfarenheter om vad jag sett gynnar elevers välbefinnande och stärker deras förutsättningar att klara livets alla utmaningar.

Jag arbetar med Föräldrakurser, Föräldrasamtal, Skolutveckling med fokus på Elevhälsa, Föreläsningar och Samtalsterapi.

Ni är välkomna att boka mig privat eller till företag, Live eller digitalt.

Se filmen där jag berättar
mer om mig & hur jag arbetar

Jag arbetar med :
$

Föräldrakurser

$

Skolutveckling med fokus på Elevhälsa

$

Skolinterventioner mot psykisk ohälsa

$

Hälsoinspiration

$

Föreläsningar

$

Samtalsterapi

Jag erbjuder föräldraföreläsningar live eller via Zoom med teman kring tex konflikthantering, självkänsla, läxor, sociala medier och skärmar, sömn etc.

Du har också möjlighet att boka privata samtal där dina önskemål och din situation formar materialet och vårt arbetssätt. Med målet att just DIN familj ska må bättre!

Konkreta tips, verktyg och skräddarsydda lösningar med fokus på ert välbefinnande och utveckling är en självklarhet.

Projekt för psykisk hälsa och suicidprevention

Jag projektleder sedan 2019 ett projekt för psykisk hälsa och suicidprevention – YAM – Youth Aware of Mental Health, i samarbete med Region Skånes suicidprevention, Karolinska institutet och Landskrona Stad.

YAM har hög evidens vad gäller att förbättra unga människors empowerment kring hälsa och ger samtidigt verktyg för livet i att hantera stress, ta hand om sig och väcka känsla av empati och medkänsla med andra.

YAM ges till åk 8 och studier har gjorts i tio länder i Europa. Landskrona Stad är en av de första kommunerna i Sverige att kunna erbjuda alla åk 8 eleverna YAM och har fram tills nu väldigt fina resultat.

Arbetar med företag, föreningar & skolor inom hälsa, livsstil & stress

Sunt Fokus anlitas av privata företag, föreningar, skolor och organisationer för inspirationsföreläsningar kring hälsa och livsstil, fortbildning för personal samt föreläsningar om Stress och återhämtning, om vikten av goda relationer för en trygg och utvecklande arbetsplats.

Föreläsningar

Under hösten 2022 ges föreläsningar för skolor som riktar sig till skolans vårdnadshavare och personal. Fokus är “att skapa goda relationer, ge näring till självkänslan och undvika onödiga konflikter”. En fantastisk möjlighet för skolor att utveckla förståelsen för barns självkänsla och lärande och möjliggör ett gemensamt språk när vi pratar med och om våra barn och unga.

I samarbete med Barnmorskegruppen Öresund och Babygruppen Stockholm, ges föreläsningen “När två blir fler” riktat till blivande föräldrar.

Där ingår teman som tex anknytning, familjens första tid, att vårda sin relation, stress och utmattning, påverkan på våra kroppar efter förlossningen och mycket mer.
I samarbete med BVC Bambino ges för föräldrar föreläsningen, “Stärk ditt barns självkänsla”. Bokning sker via BVC Bambinos hemsida.

Jag har en stark känsla för att fokusera på det som fungerar väl hos en individ och arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, alltså med fokus på det friska.

Att tro gott om människan och lyfta dens unika förmågor.

Att arbeta utifrån att vi måste förstå alla delar av oss och se människan i ett sammanhang för att kunna se var vi måste göra förändringar – är ledord i mitt arbete.

Utbildad inom kost & näringslära

Jag har sedan många år haft en stor passion för kostens betydelse för vårt mående – sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår och är utbildad i näringslära och kost.

Yogainstruktör

Jag är nyligen certifierad 200h RYT Yogainstruktör efter 25 års egen yogapraktik.

En fantastisk erfarenhet att efter så många år av egen yoga få brodera ut och få en större förståelse för yogans alla aspekter. Planen på att starta upp yoga för ungdomar är under arbete.

Konsultation

När du bokar en konsultation kommer vi tillsammmans fram till vilka delar du vill stärka upp och arbeta med. Kanske är det din egen självbild, någon rädsla du har eller familjens balans/obalans och mående?

Ingen fråga eller problem är för konstigt eller för litet.

Vi tar avstamp i din erfarenhet, din upplevelse av situationen, och bygger tillsammans en bild och en plan av vad vi kommer att jobba vidare med. Ett lugnare liv, mer harmoni eller boostad energi – ditt mål är unikt för dig.

 

Mina Samarbetspartners

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Region Skåne

Region Skåne

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Mind

Mind

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Landskrona Stad

Landskrona Stad

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Barnmorsekgruppen Öresund, Babygruppen

Babygruppen

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Barnmorsekgruppen Öresund

Barnmorskegruppen Öresund

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Mind

Mind

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Barnmorsekgruppen Öresund, Bambino

BVC Bambino

Är du nyfiken och vill veta mer
eller boka?

Kontakta mig gärna på
info@suntfokus.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på hemsidan. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Lär dig mer

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.