Om Johanna Tengwall

Johanna Tengwall – socionom & dipl. samtalsterapeut med Psykodynamisk inriktning

Vidareutbildad i Folkhälsovetenskap och Epidemiologi och med utbildning i Kris och Krishantering, sorgerådgivning och Hälsofrämjande skolutveckling.

Johanna driver Sunt Fokus med ambitionen och drivkraften att främja goda relationer, främst mellan vuxna och barn.

Att utifrån det salutogena perspektivet stärka det friska hos individen och hos gruppen.

”Jag är trebarnsmamma till barn som idag är 13, 18 och 23 år. Det jag lärt mig om mig själv av vart och ett av mina barn, känner jag stor tacksamhet över varje dag och är helt ovärderligt. Både privat men också i mitt yrke”.

Sunt Fokus samarbetar idag med socionomer, specialpedagoger, utbildningsförvaltningar och terapeuter.

Grundteorin i företaget är den salutogena – att tro gott om människan och lyfta dens unika förmågor.

”Vi växer alla av att bli sedda, respekterade och mötta med värme och förståelse”.

Med förståelse för människans behov av närhet, att bli sedd och bekräftad och ingå i en gemenskap – ökar förutsättningarna för att kunna utveckla kloka och sunda relationer genom livet. Dessa öppnar för möjligheten till gynnsamma samarbeten med såväl våra barn som med kollegor eller vänner.

Det är i relationen som näring till självkänslan dagligen ges.

I mitt arbete ser jag människan i hela sitt sammanhang med förståelsen att alla delar i vårt liv påverkar varandra.

I skolans värld ser jag hur kunskaper hos de vuxna om respektfullt bemötande och värdet av en trygg relation, ger fantastiska resultat för såväl elevers hälsa som lärande i skolan.

Elever som mår bra har lättare för att prestera, och elever som klarar skolan, mår bra.

Sunt Fokus erbjuder kompetensutveckling av skolpersonal, Föräldrakurser, Föräldrasamtal, Skolutveckling med fokus på Elevhälsa, Föreläsningar och Samtalsterapi.

 

Se filmen där jag berättar
mer om mig & hur jag arbetar

Jag arbetar med :
$

Föräldrakurser

$

Skolutveckling med fokus på Elevhälsa

$

Skolinterventioner mot psykisk ohälsa - skolmaterialet Vi lär om livet

$

Hälsoinspiration

$

Föreläsningar

$

Samtalsterapi

Jag erbjuder föräldraföreläsningar live eller via Zoom med teman kring tex konflikthantering, självkänsla, läxor, sociala medier och skärmar, sömn etc.

Du har också möjlighet att boka privata samtal där dina önskemål och din situation formar materialet och vårt arbetssätt. Med målet att just DIN familj ska må bättre!

Konkreta tips, verktyg och skräddarsydda lösningar med fokus på ert välbefinnande och utveckling är en självklarhet.

Projekt för psykisk hälsa och suicidprevention

Sedan 2019 projektleder jag YAM, ett skolprogram för psykisk hälsa och suicidprevention – Youth Aware of Mental Health, i samarbete med Region Skånes suicidprevention, Karolinska institutet och Landskrona Stad.

YAM har hög evidens vad gäller att förbättra unga människors empowerment kring hälsa och ger samtidigt verktyg för livet i att hantera stress, ta hand om sig och väcka känsla av empati och medkänsla med andra.

YAM ges till åk 8 och studier har gjorts i tio länder i Europa. Landskrona Stad är en av de första kommunerna i Sverige att kunna erbjuda alla åk 8 eleverna YAM och har fram tills nu väldigt fina resultat.

 

Arbetar med företag, föreningar & skolor inom hälsa, livsstil & stress

Sunt Fokus anlitas av privata företag, föreningar, skolor och organisationer för inspirationsföreläsningar kring relationer, hälsa och livsstil, fortbildning för personal samt föreläsningar om stress och återhämtning, och om vikten av goda relationer för en trygg och utvecklande arbetsplats.

 

Föreläsningar

Under våren 2023 ges föreläsningar för skolor som riktar sig till skolans vårdnadshavare och personal. Fokus är “att skapa goda relationer, ge näring till självkänslan och undvika onödiga konflikter”.

En fantastisk möjlighet för skolor att utveckla förståelsen för barns självkänsla och lärande och möjliggör ett gemensamt språk när vi pratar med och om våra barn och unga.

I samarbete med Barnmorskegruppen Öresund och Babygruppen Stockholm, ges föreläsningen “När två blir fler” riktat till blivande föräldrar.

Med teman som tex anknytning, familjens första tid, att vårda sin relation, stress och utmattning, påverkan på våra kroppar efter förlossningen och mycket mer.
I samarbete med BVC Bambino ges för föräldrar föreläsningen, “Stärk ditt barns självkänsla”. Bokning sker via BVC Bambinos hemsida.

Med en stark känsla av att fokusera på det som fungerar väl hos en individ, utifrån ett salutogent perspektiv, alltså med fokus på det friska.

Att tro gott om människan och lyfta dens unika förmågor.

 

Utbildad inom kost & näringslära

Jag har sedan många år haft en stor passion för kostens betydelse för vårt mående – sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår och är utbildad i näringslära och kost.

 

Yogainstruktör

Jag är nyligen certifierad 200h RYT Yogainstruktör efter 25 års egen yogapraktik.

En fantastisk erfarenhet att efter så många år av egen yoga få brodera ut och få en större förståelse för yogans alla aspekter. Planen på att starta upp yoga för ungdomar är under arbete.

Konsultation

När du bokar en konsultation kommer vi tillsammmans fram till vilka delar du vill stärka upp och arbeta med. Kanske är det din egen självbild, någon rädsla du har eller familjens balans/obalans och mående?

Ingen fråga eller problem är för konstigt eller för litet.

Vi tar avstamp i din erfarenhet, din upplevelse av situationen, och bygger tillsammans en bild och en plan av vad vi kommer att jobba vidare med.

Ett lugnare liv, mer harmoni eller boostad energi – ditt mål är unikt för dig.

 

Mina Samarbetspartners

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Region Skåne

Region Skåne

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Mind

Mind

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Landskrona Stad

Landskrona Stad

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Barnmorsekgruppen Öresund, Babygruppen

Babygruppen

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Barnmorsekgruppen Öresund

Barnmorskegruppen Öresund

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Mind

Mind

Samarbetspartner till Sunt Fokus, Barnmorsekgruppen Öresund, Bambino

BVC Bambino

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.