Grattis till boken Johanna! Jag beundrar din styrka, målmedvetenhet, beslutsamhet och dina kunskaper. Hoppas många läser den och får ta del av din klokskap” Eva