Vi är våra relationer!

Relationer och anknytning

foralder-01

Den viktigaste skyddsfaktor vi människor har när det gäller att hantera kriser och oförutsedda händelser i livet är goda relationer.

I relation till andra skapar vi mening och meningsfullhet är i sig livsviktigt för en god psykisk hälsa. Meningsfullheten gör oss motiverade och vi går in med ett känslomässigt engagemang.

Aaron Antonovsky arbetade fram en teori efter långvarig forskning om människors förmåga att trots upplevelser av kriser, krig och utsatthet, kunna nå och skatta sig till en god psykisk hälsa. Teorin heter KASAM – känslan av sammanhang, i vilken Antonovsky lyfter fram meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som livsviktiga komponenter i våra liv. Kan vi känna dessa, leder det till en känsla av att ingå i ett sammanhang som påverkar vår psykiska hälsa positivt.

Vi bygger skyddsfaktorer för kommande händelser i livet.

I mitt arbete med barn och familjer är teorin om KASAM ovärderlig! Vad är det hos barnet eller familjen som fattas eller behöver ses över; är det hanterbarheten, meningsfullheten eller begripligheten?  Dessa kräver olika ingångar och insatser för individen och familjen. Jag scannar ofta av mig själv i situationer jag ställs inför som kräver lite extra och använder mig av KASAM.  Vilken av komponenterna måste jag lägga fokus på, vilka är självklara? Otroligt användbart!

”Vi är varandras möjligheter” skrev den danska filosofen K E Lögstrup. Vi behöver goda möten för att formas till de människor vi är tänkta att bli, någon som ser oss för den vi är bakom ytan. Som ser och bekräftar oss och som vill oss gott. Som lyfter oss.  När vi bryr oss om varandra på riktigt, stärker vi gemenskapen och känslan av tillhörighet. Alla vill höra till.

-Se varje dag som en möjlighet till nya fantastiska möten! Berikande för alla.

Tillsammans lyfter vi!

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.