Vi djupdyker i kunskaper och fakta om kost och livsstil, och tittar på vad vi kan förändra på ett enkelt sätt och vilka effekter det ger på vår hälsa och på våra resultat. Jag utgår från 8 Nycklar som vi vet leder till en förbättrad livsstil och pratar bl a om...

läs mer