För skolan

Hälsa och lärande – så främjar vi en god psykisk hälsa och ett gott lärande för våra elever

Vill ni förbättra elevers relationer, hälsa och lärande?
Och främja trygghet och en sund självkänsla?

Den ökande psykiska ohälsan ökar lavinartat i Sverige. Skolan är den arena som möter barnen under sammanhängande längst tid och har därför en enorm möjlighet att göra stor skillnad. Men vi behöver veta hur!
Kunskaper om hur man skapar goda relationer med ett respektfullt bemötande, vet vi leder till en högre måluppfyllelse och en bättre psykisk hälsa.

Johanna Tengwall arbetar sedan många år med fortbildning av Elevhälsoteam, föreläsningar för skolpersonal och med skolors långsiktiga Hälsofrämjande och Förebyggande arbete.

Hon deltar också i projekt kring Likvärdig folkhälsa och samordnar skolinterventionen Yam som är en suicidprevention i samarbete med Region Skånes suicidprevention, Mental Health In Mind, Karolinska institutet och Landskrona Stad. YAM har hög evidens i att förbättra och öka unga människors känsla av empowerment kring sin hälsa och ger verktyg för livet. Yam riktar sig till elever i åk 8. Under hösten 2022 lanseras det framtagna skolmaterialet ”Vi lär om livet” – ett arbetsmaterial för att förebygga psykisk ohälsa riktat till elever i åk 6. 

Johanna tar avstamp i den senaste forskningen kring hjärnans utveckling kopplat till lärande och med en grundteori i det salutogena förhållningssättet – att tro gott om eleven och att göra mer av det som fungerar.
När vi upplever ett sammanhang i vår tillvaro, känner delaktighet, meningsfullhet och hanterbarhet, har vi lättare för att ta in ny kunskap och vi känner oss starkare och med en god självkänsla.

Att lyckas i skolan är den främsta skyddsfaktorn mot att senare i livet riskera att utveckla psykisk ohälsa. Här kan vi göra skillnad!
I skolan behövs mer kunskaper om de generella förmågorna som är de förmågor som vi bedömer i betygskriterierna. Dessa förmågor är starkt påverkade av ex långvarig stress, att leva i familj med våld eller utsatthet, NPF, läs och skrivsvårigheter, PTSD eller oro och ångest.
Förmågorna är också situationsbundna och varierar över tid. När vi lär oss mer om dessa kan vi möta eleven på ett klokare sätt, samtidigt också ge eleven de anpassningar som behövs för att möta kraven i läroplanen.

Johanna brinner för att sprida kunskaper och metoder som främjar barns hälsa och inlärning. Alla barns rättighet till en god skolmiljö och att som elev bli sedd, hörd och bekräftad av viktiga vuxna är hennes ledord.

Jag erbjuder

Är du nyfiken och vill veta mer
eller boka?

Kontakta mig gärna på
info@suntfokus.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på hemsidan. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Lär dig mer

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.