Hälsofrämjande skola – för skolors Elevhälsa och skolpersonal

Föreläsningar skola

Johanna Tengwall är Socionom, Folkhälsovetare och Samtalsterapeut och arbetar sedan många år med ledningsstöd, fortbildning av Elevhälsoteam och med skolors långsiktiga Hälsofrämjande och Förebyggande arbete.

Fokus ligger på kunskaper om hur man bygger goda relationer till elever och vårdnadshavare, för att på bästa sätt hjälpa alla elever till en god måluppfyllelse och en god psykisk hälsa.

Den ökande psykiska ohälsan ökar lavinartat i Sverige där skolan är den arena som möter barnen under sammanhängande längst tid och har därför en sådan enorm möjlighet att göra stor skillnad! Men vi behöver veta hur.

Johanna tar avstamp i den allra senaste forskningen kring hjärnans utveckling kopplat till lärande och med en grundteori i det salutogena förhållningssättet – att tro gott om eleven och att göra mer av det som fungerar.

När vi upplever ett sammanhang i vår tillvaro, känner delaktighet, meningsfullhet och hanterbarhet, då har vi lättare för att ta in ny kunskap och vi känner oss starkare och med en god självkänsla.

Att lyckas i skolan är den främsta skyddsfaktorn mot att senare i livet riskera att utveckla psykisk ohälsa. Här kan vi göra skillnad!

I skolan behövs mer kunskaper om de generella förmågorna som är de förmågor som vi bedömer i betygskriterierna. Dessa förmågor är starkt påverkade av ex långvarig stress, att leva i familj med våld eller utsatthet, NPF, läs och skrivsvårigheter, PTSD eller oro och ångest.
Förmågorna är också situationsbundna och varierar över tid. När vi lär oss mer om dessa, kan vi möta eleven på ett klokare sätt, och ge eleven de anpassningar som behövs för att möta kraven i läroplanen.

Johanna brinner för att sprida kunskaper och metoder som främjar barns hälsa och inlärning. Alla barns rättighet till en god skolmiljö och att som elev bli sedd, hörd och bekräftad av viktiga vuxna är hennes ledord.

Är du nyfiken och vill boka mig för en föreläsning eller heldag för skolans utvecklingsdag eller Elevhälsodag?

Kontakt mig gärna här nedan för många och goda referenser och mer info!

Hälsofrämjande skola – för skolors Elevhälsa och skolpersonal

Godkänn

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.