Föräldravägledning!

Inspiration och stöd i ditt Föräldraskap

“Förstå din Familj – för mer glädje, harmoni och fina relationer”

 

Boken har funnits i mina tankar de senaste åren och bottnar i mina samtal och möten med föräldrar och barn. Frågor och funderingar som vi alla ställs inför som föräldrar och som ser olika ut genom barnens åldrar är tillsammans med tips och idéer, metoder och teorier delade i boken.

 

För att sprida kunskap men också för att väcka det som jag vet att vi alla har inom oss, den egna magkänslan och tron på mig själv som förälder.

Något som behöver en vardag bortom allt för mycket stress som gör att vi kan närma oss en äkta relation med närhet och möjlighet till en bra dialog och samarbete. Med respektfullt bemötande och förståelse för våra olikheter.

 

Samtalsterapi Malmö

Boken handlar om ett kärleksfullt föräldraskap.

Om att vilja lära sig att mötas och förstå den andra, för att på så sätt möjliggöra en god relation. Att lära sig att lyssna och att tala, att våga vara nära och utvecklas tillsammans. Att förstå att vi har olika perspektiv, vuxna och barn, och ibland vara beredda att byta perspektiv för att på riktigt kunna förstå.

När stress, oro och prestationskrav, dagligen finns runt oss, behöver våra barn mer är någonsin, kloka och stabila vuxna för att fånga upp, guida och inge hopp!

Men hur gör man det egentligen? När egen stress och prestationskrav kanske kommer emellan? Vad behöver våra barn mest och hur kan vi med enkla förändringar göra stora skillnader?

Min avsikt och förhoppning med boken är att kunna bidra med att stärka din tro på dig själv som förälder.

Att orka ta det första steget i en vardag som kan kännas stressfylld och svår, till att göra en positiv förändring som leder till flera i en positiv spiral.

Att fatta egna beslut grundade på kunskap men också på egen magkänsla för vad som känns rätt just för er familj.

Boken är fylld med egna erfarenheter, metoder och teorier som fungerat för mig, såväl privat som i yrkeslivet.

Jag har samlat min mångåriga erfarenhet av professionella samtal med föräldrar och barn och en egen tjugo år lång erfarenhet som trebarnsmamma.

Ur innehållet:

  • Skärmar och spelande
  • Skolarbete
  • Konflikter
  • Anknytning
  • Psykisk hälsa och stress
  • Skapa en god självkänsla!
  • Sömn
  • Anknytning
  • Naturens läkande kraft

Jag hoppas att du använder boken som en idébank, med uppslag av idéer och tips som du sedan själv måste fundera över, smaka lite på och ta ställning till.

Några idéer passar kanske nu och några passar längre fram. När relationen ibland kan kännas låst och svår, kan boken plockas fram för ny inspiration!

Citat från boken:

“..Jag tänker att det är något av det finaste vi kan ge våra barn – verktygen och nyfikenheten och modet i att vilja utforska sig själva. Kanske redan nu som barn, men framförallt senare i livet.”

“..Barnen måste hitta sina egna vägar, de vägarna vet vi inget om! Vi kan bara hoppas, önska och skicka med dem det finaste vi har: Vår villkorslösa oändliga kärlek.”

“..Jag upplever att det finns en önskan och en vilja hos många att förstå sina relationer och familjedynamiken i familjen man lever i och hur man på bästa sätt ska kunna möta barnen och möta sig själv. Det är först när vi vågar möta oss själva, vända blicken inåt och minnas och känna efter, som jag tror att vi kan börja förstå och ta in våra barn i sina fulla energier och i sina unika personligheter.”

“..Min grundteori har länge varit den salutogena, dvs att lägga fokus på saker som fungerar väl och att sedan göra mer av dessa. Att fokusera på det som fungerar bra i en organisation, i en familj eller i en skola skapar kreativitet, nyfikenhet, livskraft och meningsfullhet! Vi får en annan dynamik och energi när vi flyttar fokus från problem till möjligheter!

”Plötsligt använder vi nya ord och kanske en ny terminologi. Vi tänker andra tankar, vilket i sig sänder ut signaler till hjärnan som gör att vi får en ny ingång till utmaningarna. Vi lever i det vi lär och andra följer med! “

“..Vi vill att våra barn ska lära sig att hantera livet och situationer utifrån den egna känslan av vad som är rätt att göra, inte utifrån om det riskeras att efterföljas av ett straff eller premieras av en belöning. Vi vill att barn ska lära sig att tänka själva och ta sina egna steg framåt till att landa i harmoniska och trygga vuxna.”

Jag hoppas att du använder boken som en idébank, med uppslag av idéer och tips som du sedan själv måste fundera över, smaka lite på och ta ställning till.

Några idéer passar kanske nu och några passar längre fram. När relationen ibland kan kännas låst och svår, kan boken plockas fram för ny inspiration!

Prata med mig

Har du några frågor? Ring eller maila så svarar jag gärna på dina frågor.

0704-227768
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.