Föreläsning för föräldrar

Familj, Föreläsningar föräldrar

Jag älskar möjligheten att sprida kunskaper och förhållningssätt som jag sett ger en fantastisk effekt bland barn, ungdomar och föräldrar!

Under mina föreläsningar lägger jag stort fokus på den egna utvecklingen som förälder som grund. Och till det adderar vi de kunskaper som jag vet ger stor effekt när vi lär oss mer om dem och tar oss tiden att reflektera kring dem.

Men jag vill också väcka det som jag vet att vi alla har inom oss.
Det som kommer fram när vi får till en vardag bortom allt för mycket stress, och det som kommer fram när vi närmar oss en äkta relation med närhet och möjlighet till en bra dialog och ett gott samarbete.

Där respektfullt bemötande och förståelse för våra olikheter är ett signum.
Om att vilja lära sig att mötas och förstå den andra, för att på så sätt möjliggöra en god relation. Att lära sig att lyssna och att tala, att våga vara nära och utvecklas tillsammans.

Jag tar upp teman som tex barns och vuxnas olika perspektiv och att vi ibland behöver vara beredda att byta perspektiv för att på riktigt kunna förstå den andra.

Vi tittar på vad som händer i oss vid långvarig stress och när oro och prestationskrav dagligen finns runt oss.
Hur förhåller vi oss till det som vuxna och vad vill vi förmedla till våra barn?
Nu, mer är någonsin, behöver våra barn kloka och stabila vuxna för att kunna fånga upp, guida och inge hopp.

Vi pratar om konflikthantering med hjälp av lågaffektivt bemötande och på så sätt hitta vägar från konflikt till samarbete och god relation.

Jag ger dig metoderna och verktygen så att du med små medel kan göra stora skillnader!

Föreläsningarna ges med innehåll utifrån målgrupp och önskemål.

Jag föreläser för Blivande föräldrar, Nyblivna Föräldrar (1-3 år), Föräldrar till barn i skolålder och Föräldrar till äldre barn (tonår – 25).

Föreläsningarna innehåller mängder av konkreta verktyg och tips för hur du kan hantera vardagen i familjen och möta barnet där det befinner sig.

Vi tittar på hur egna barndomsupplevelser påverkar vårt sätt att agera i relationen med våra barn, för att öka förståelsen för här och nu, och underlätta i vår kontakt och dialog med barnet.

Föreläsningen tar upp vikten av att bli sedd och bekräftad och hur vi med små medel kan göra stor skillnad i det lilla.
Hur lägger vi grunden för en god självkänsla och hur skapar vi harmoni i familjen?
Så att alla får utrymme och kan växa till sin fulla potential.

Alla gör misstag och galet ibland men det finns också en stor reparativ möjlighet i kontakten med dina barn. Det är aldrig för sent att förändra och göra skillnad!

Att våga finnas för sitt barn och möta det där det befinner sig är viktigt för såväl det lilla som det stora barnet.

Det här kan vara den viktigaste föreläsning som du deltagit på!

Nyfiken och vill veta mer inför en bokning? Kontakta mig här nedan!

Föreläsning för föräldrar

Godkänn

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.