Föräldrar till barn i skolåldern

Föreläsningar föräldrar

Föräldrakursen som ger dig livsviktiga kunskaper och verktyg till ett klokt och tryggt föräldraskap, med möjlighet att möta och hjälpa ditt barn förbi stress och prestationskrav. Och utan egen känsla av otillräcklighet och skuld.

Att vara förälder till barn i skolåldern är ofta krävande och tar mycket tid. Småbarnsåren är förbi och ersätts av en annan sorts tid och dialog med barnet. Fantastiska utbyten och dynamiska samtal, så mycket som ska läras och förstås. Hur kan vi stötta och hjälpa på bästa sätt?

På denna kursen får du möjlighet att reflektera över egna värderingar och erfarenheter och du får med dig de metoder, förhållningssätt och verktyg som jag ser ger en så fin effekt för familjers trygghet och mående. Och som ger dina barn de bästa förutsättningarna för lärande och sund hälsa.

– ”En kurs som alla föräldrar skulle få möjlighet att gå!”

Vi vill att barnet bygger en sund och trygg självkänsla och utvecklas till en ansvarsfull och harmonisk vuxen – här får du lära dig hur.
Med kärlek och omtanke.

Efter föreläsningen kommer du ha fått:

  • verktyg för hur du kan möta ditt barn i stress/oro kring skolprestation
  • förståelse för skolans krav och hur du kan underlätta för ditt barns inlärning och balansera upp skolarbetet
  • viktiga nycklar för att skapa trygghet hos ditt barn
  • gedigna kunskaper om vad det är som bygger ditt barns självkänsla
  • förståelse för skillnaden mellan perfektionism och sunda ambitioner
  • förståelse för stressens påverkan på kroppen, hjärnan, inlärning och självkänslan.

Kursen ges live via Zoom och ger dig möjlighet att ställa frågor och få svar på dina funderingar. Du kommer garanterat få med dig mängder av verktyg och tips att använda i din familj.

Jag är nyfiken och vill veta när denna föreläsning ges nästa gång!
Kontakta mig här nedan!

Föräldrar till barn i skolåldern

Godkänn

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.