Föräldrar till äldre barn (tonår – 25 år)

Föreläsningar föräldrar

Föräldrakursen som ger dig livsviktiga kunskaper och verktyg till ett klokt och tryggt föräldraskap, med möjlighet att möta och hjälpa ditt barn förbi stress, prestationskrav och kanske en negativ självbild.

Att vara förälder till barn i tonåren är ofta utmanande, krävande och tar mycket tid. Samtidigt så lärorika år för oss föräldrar – småbarnsåren är förbi och ersätts av en annan sorts tid och ny dialog med barnet. Tonåringen tar sin form än mer i riktning mot ett eget liv i framtiden.

Fantastiska utbyten och dynamiska samtal, där vi som föräldrar ofta utmanas i egen reflektion om värderingar och livsstil.

Här har vi en fin möjlighet till egen utveckling samtidigt som våra livserfarenheter och vår tid kan ge våra tonåringar och unga vuxna en trygg och viktig bas att utgå ifrån på resan ut i livet.

Hur kan vi stötta och hjälpa på bästa sätt?

På denna kursen får du möjlighet att reflektera över egna värderingar, normer och erfarenheter och du får med dig metoder, förhållningssätt och verktyg som jag ser ger en så fin effekt för familjers trygghet och mående.

Och som ger din tonåring de bästa förutsättningarna för lärande, en god hälsa och en nyfikenhet för livet. Att skapa sitt liv, och ge sig själv de bästa förutsättningarna.

– ”En kurs som alla tonårsföräldrar skulle få möjlighet att gå!”

Vi vill att barnet bygger en sund och trygg självkänsla och utvecklas till en ansvarsfull och harmonisk vuxen – här får du lära dig hur.
Med kärlek och omtanke.

Jag är nyfiken och vill veta när denna föreläsning ges nästa gång!
Kontaka mig här.

Föräldrar till äldre barn (tonår – 25 år)

Godkänn

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.