Stärk barns och ungas psykiska hälsa genom strategier och kunskap!

Vi lär om livet – inre hälsa

Stärk barns och ungas psykiska hälsa.

Rusta dem och ge dem bättre förutsättningar för livets utmaningar.

Det är hög tid nu.

 

Det är varje barns rätt att må bra och utvecklas till sin fulla potential.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till sin psykiska hälsa.

Sorgligt nog uppger 50% av 15-åringar idag att de har någon form av psykiska besvär.

Det behövs ett strukturerat och systematiskt sätt att få in kunskaper om psykisk hälsa på skolschemat redan från tidig ålder. Som en självklar del av skolans läroplan.

Vi lär om Livet ger skolor en fantastisk möjlighet att föra in kunskaper om psykisk hälsa på schemat och lägga grunden för elevers självkänsla, trygghet och välbefinnande.

Enkelt och med hög kvalitet.

Vi lär om Livet förmedlar kunskaper och ökar förståelse för vad det innebär att vara människa. Att lära mer om sig själv – sina behov, känslor, förmågor och tankar. Och om hur vi kan hantera livets alla upp och nedgångar.

Vi lär om livet är ett skolmaterial ämnat för elever i grundskola, gymnasium och vuxenskolan och är enkelt att börja använda. Det går att använda direkt inom befintliga skolämnen, och svarar med färdiga lektionsplaneringar upp mot läroplan.

Paket väljs utifrån antal elever på skolan och bokas via mail till info@suntfokus.se eller på läromedia.se

 

Konceptet inkluderar 

Manus med lektionsplaneringar framtaget för pedagogen – 5 omfattande moduler

Tillhörande bildspel att visa i klassrummet

Inspirerande och pedagogiskt klassrumsmaterial paketerat i en box

Omfattande digital materialbank – filmer&övningar

Utbildning live 90 min för skolpersonal inför uppstart

Handledning och utvärdering

 

”Genom att lära oss mer om hur vi fungerar stärker vi vår psykiska hälsa. Det är vårt vuxna ansvar – att göra vad vi kan för att ge barn och unga schyssta förutsättningar för livet. Inge hopp och framtidstro”.

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss på
info@suntfokus.se

Se videon här – Vi lär om livet!

”Alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar att skapa goda relationer med våra elever. Vi vet att goda relationer till en nära vuxen och en sund och trygg miljö är oerhört viktiga faktorer för möjligheten att skapa ett gott liv och hälsa. Relationer hjälper oss att bygga självkänsla, känna oss sedda och respekterade. De skapar också  välmående – såväl för eleverna som oss själva.  När självkänslan stärks och vi mår bra i oss själva så öppnas möjligheten till gemensam nyfikenhet, utveckling och lärande”.

Syfte

Att stärka barns och ungas motståndskraft och medmänsklighet genom att:

  • tillhandahålla kunskaper och metoder som är centrala för att kunna utveckla och uppleva god hälsa genom livet.
  • skapa förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och välmående

I ett tryggt sammanhang tillsammans med vuxna ge elever förutsättning att reflektera över begreppet hälsa och möjligheten att påverka sitt mående och liv.

Bakgrund

Skolan är en viktig plattform för tidiga, främjande och förebyggande insatser för barn och ungas hälsa.

När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både egen och andras, minskar förekomsten av ohälsa och psykiska problem. Insatserna behöver riktas till alla barn i en klass och återkomma över tid genom skoltiden.

De positiva effekterna kan ses på skolbarn i alla åldrar – på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

 

Vi lär om livet

Ett skolmaterial vars idé vuxit fram under år inom elevhälsan och som skolkurator i samtal med barn och unga.

Grundat på erfarenheter och de behov vi sett av att utbilda barn och unga i psykisk hälsa och ge dem strategier för livet. Och avsaknaden av denna kunskap i skolans läroplan.

Många års erfarenhet som terapeut och föräldracoach visar att behovet av kunskap om livet är stort.

Att sprida kunskaper och smarta strategier för livet – tex om stresshantering, om våra olikheter och likheter, om känsloreglering, om oro och hjärnspöken och kloka rutiner för vardagen – känns oerhört väsentligt att alla våra barn och unga får ta del av.

”Ett fantastiskt material som möjliggör för skolor att  arbeta systematiskt och med kvalitet för att kunna förebygga ohälsa och uppnå en likvärdig hälsa bland barn och unga”.

Material, Vi lär om livet
Så här ser delar av materialet ut

Vi lär om livet har tagits fram med utgångspunkt i forskning inom hjärnhälsa, stresshantering, copingstrategier och inom resiliens för barn och unga.

Materialet bottnar i den salutogena teorin som lägger fokus på friskfaktorer, det vill säga att stärka det fungerande och att tro gott om människan. Den goda relationen och ett respektfullt bemötande av varandra är självklara och viktiga hörnstenar.

 

 

Lektionsmaterialet är uppdelat i 5 huvudteman:

Att vara människa

Hjärnan och stress

Lika och olika

Känslor, tankar och mental kraft

Att ta hand om sig – friskfaktorer för livet

 

 

 

Lektionsmaterial - Vi lär om livet
Så här ser materialet ut
Memory - Känslornas värld
Memory – Känslornas värld

Utbildningsmaterialet består av:

  • Bildpresentation för varje tema – att visa i klassrummet
  • Ett färdigt manus –  fysisk handbok
  • Klassrumsmaterial: Ex Känslomemory, Dilemmakort, Min inre kompass
  • Länkar till filmer och övningar att använda i klassrummet
  • Dokument att printa ut och använda: Måbra-lista, Mina bästa egenskaper och Rutinlista.
  • Fem handledningsfilmer för pedagogen. Som förberedelse inför varje tema
  • Brev till vårdnadshavare med information om Vi lär om Livet
  • Möjlighet till uppföljning och handledning i processen

 

Samtliga teman ryms inom befintliga skolämnen och svarar upp mot läroplanen. 

Är du nyfiken och vill veta mer?

Skolmaterial - Psykisk hälsa

Se exempel ur bildspelet!

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

Vi erbjuder

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.