Skolmaterial
– Psykisk hälsa

Vi lär om livet – utbildningsmaterial för psykisk hälsa

Nu kan vi hjälpa barn och unga till bättre hälsa och välmående.

– Rusta dem och ge dem schyssta förutsättningar för livets alla utmaningar!

 

Vi lär om Livet är ett nytt unikt utbildningsmaterial som ger skolor möjlighet att enkelt föra in kunskaper om psykisk hälsa på schemat och lägga grunden för elevers självkänsla, trygghet och välbefinnande.

Materialet har möjliggjorts genom ett nära samarbete mellan Centralt verksamhetsstöd och Utbildningsförvaltningen Landskrona Stad, Part Helsingborg och Sunt Fokus AB. Innehåll och text av Johanna Tengwall.

Vi lär om Livet har stöd i den senaste forskningen inom bla hjärnhälsa, resilience, och den viktiga förståelsen om kopplingen mellan goda relationer och hälsa. Materialet svarar upp mot behovet att lära sig mer om sin inre hälsa och ge strategier för ökat välbefinnande.

Vi lär om Livet förmedlar kunskaper och ökar förståelse för vad det innebär att vara människa. Att lära mer om sig själv – sina behov, känslor, förmågor och tankar. Och om hur vi kan hantera livets alla upp och nedgångar.

Vi lär om livet är ett skolmaterial ämnat för elever på mellanstadiet och är enkelt att börja använda.

Konceptet inkluderar:

Ett färdigt manus framtaget för pedagogen med ett tillhörande bildspel att visa i klassrummet

Ett inspirerande och pedagogiskt klassrumsmaterial – för ett lustfyllt och dynamiskt lärande

Utbildning i materialet för skolpersonal inför uppstart

Handledning och utvärdering

 

”Genom att lära oss mer om hur vi fungerar så stärker vi vår psykiska hälsa. Det är vårt vuxna ansvar – att göra vad vi kan för att ge barn och unga schyssta förutsättningar för livet. Inge hopp och framtidstro”.

Är du nyfiken och vill veta mer
eller boka?

Kontakta mig gärna på
info@suntfokus.se

Se videon här – Vi lär om livet!

”Alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar att skapa goda relationer med våra elever. Vi vet att goda relationer till en nära vuxen och en sund och trygg miljö är oerhört viktiga faktorer för möjligheten att skapa ett gott liv och hälsa. Relationer hjälper oss att bygga självkänsla, känna oss sedda och respekterade. De skapar också  välmående – såväl för eleverna som oss själva.  När självkänslan stärks och vi mår bra i oss själva så öppnas möjligheten till gemensam nyfikenhet, utveckling och lärande”.

Syfte

Att stärka barns och ungas motståndskraft och medmänsklighet genom att:

  • tillhandahålla kunskaper och metoder som är centrala för att kunna utveckla och uppleva god hälsa genom livet.
  • skapa förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och välmående

I ett tryggt sammanhang tillsammans med vuxna ge elever förutsättning att reflektera över begreppet hälsa och möjligheten att påverka sitt mående och liv.

Bakgrund

Skolan är en viktig plattform för tidiga, främjande och förebyggande insatser för barn och ungas hälsa.

När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både egen och andras, minskar förekomsten av ohälsa och psykiska problem. Insatserna behöver riktas till alla barn i en klass och återkomma över tid genom skoltiden.

De positiva effekterna kan ses på skolbarn i alla åldrar – på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Vi lär om livet

Ett material som tagit form under alla år som samtalsterapeut i möten med barn och unga. 

Grundat på erfarenheter och det behov jag sett av att utbilda barn och unga i psykisk hälsa. Att sprida kunskaper om bl a smarta strategier, om hur stress påverkar oss och om våra olikheter, känslor och behov.

Ett material som möjliggör för skolor att  arbeta systematiskt och med struktur för att kunna förebygga ohälsa och uppnå en likvärdig hälsa bland alla barn och unga. För att säkerställa att alla elever får del av livsviktiga kunskaper om och för livet.

Material, Vi lär om livet
Så här ser delar av materialet ut

Vi lär om livet har tagits fram med utgångspunkt i forskning inom bland annat hjärnhälsa, stresshantering, copingstrategier och inom resiliens för barn och unga. Materialet bottnar i den salutogena teorin som lägger fokus på friskfaktorer, det vill säga att stärka det fungerande och att tro gott om människan.

Den goda relationen och ett respektfullt bemötande av varandra är självklara och viktiga hörnstenar.

Lektionsmaterialet är uppdelat i 5 huvudteman:

Att vara människa

Hjärnan och stress

Lika och olika

Känslor, tankar och mental kraft

Att ta hand om sig – friskfaktorer för livet

Lektionsmaterial - Vi lär om livet
Så här ser materialet ut
Memory - Känslornas värld
Memory – Känslornas värld

Utbildningsmaterialet består av:

  • En bildpresentation per tema att kunna använda i klassrummet
  • Ett färdigt manus –  fysisk handbok och i digitalt format
  • Klassrumsmaterial: Känslomemory, Dilemmakort, Min inre kompass
  • Länkar till filmer och övningar att använda i klassrummet
  • Dokument att printa ut och använda: Måbra-lista, Mina bästa egenskaper och Rutinlista.
  • Fem korta handledningsfilmer för pedagogen. Som förberedelse inför varje tema
  • Brev till vårdnadshavare med information om Vi lär om Livet
  • Möjlighet till uppföljning och handledning i processen

 Rekommenderad tid per tema är 90 min.

Samtliga teman ryms inom ämnesområden i läroplanen och kan användas brett över flera ämnen.

Är du nyfiken och vill veta mer
eller boka?

Skolmaterial - Psykisk hälsa

Se exempel ur bildspelet!

Är du nyfiken och vill veta mer
eller boka?

Kontakta mig gärna på
info@suntfokus.se

Jag erbjuder

Är du nyfiken och vill veta mer
eller boka?

Kontakta mig gärna på
info@suntfokus.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på hemsidan. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Lär dig mer

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.